Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Rajnochovická padesátka

3. ročník

10.06.2023

 

Rajnochovice, okr. Kroměříž

Přihláška

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY MTB ZÁVODU

Tyto podmínky se vztahují na závod Rajnochovická padesátka (včetně trasy 33 km):


Přihlášením do závodu prohlašuji, že:

• jsem si přečetl/a propozice a pravidla závodu a souhlasím s nimi.

• jsem zdravotně způsobilý/á se závodu zúčastnit. Pořadatel doporučuje před závodem absolvovat zdravotní prohlídku.

• budu respektovat a dbát pokynů pořadatelů

• v místech, kde trať vede po pozemních komunikacích budu respektovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů popř. policie

• seznámil/a jsem se podrobně s trasou, náročností a tu si plně uvědomuji s ohledem na své fyzické a psychické možnosti a závodní zkušenosti

• se závodu zúčastňuji na vlastní nebezpečí a respektuji, že pořadatel nenese zodpovědnost na zdravotní či materiálové újmě spojené s mou účastí v závodu

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon) pro potřebu registrace do závodu Rajnochovická padesátka.

** POZOR kategorie označená UNITOP je určena pouze pro policisty a zaměstnance MVČR a Policie ČR, dále pro příslušníky Hasičského záchranného sboru (HZS ČR). Pokud závodník nesplňuje tuto podmínku, přihlašuje se do kategorie OPEN.

Na trase 33 km se jedná o Velkou cenu UNITOP ČR, na trase 50 km se jedná o Mistrovství UNITOP ČR.

Příjmení:*

Jméno:*

Věková kategorie:*

Město:*

Stát:*

 

Pohlaví:*

 

Email:*

 

Kontaktní telefon:*

 

Trasa:*

 

Kategorie:*

 

Příjezd:*

 

Parkování (vyplní pouze řidič):

 

Nocleh:*

 

Délka noclehu:*

 

PROMO KÓD:

 

Rok narození:*